ส่งเสด็จเสด็จฟ้าเสวยสวรรค์ พระทรงขวัญประทับขวัญนิรันดร์สมัย จะสรรถ้อยเรียงร้อยรำพันใด ฤาเทียบใจอาลัยภักดิ์รักพระองค์ จากวันนี้ลูกขอพ่อจะต่อสาน ปณิธานงานงามตามประสงค์ คำพ่อสอนคือพรอันยืนยง เทิดะำรงมงคลชีวิตสถิตหทัย ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด